main logo homepage
שלום

"נועה וביסקיט"
חוג אנגלית שבועי

צפייה בכל פרקי הסדרה ללא הגבלה + חוג אנגלית שבועי כולל לימוד קריאה

שיחות נקבעות מראש ולפי הזמינות האפשרית

אודותיך

אודותיך

הדובדבן שבקצפת

גישה לכל התכנים , אפשרות שליחת מיילים לקבלת הדרכה אישית ושיחת
טלפון לקבלת הדרכה ומעקב אחר התקדמות ילדכם
במחיר 729 שח

שיחות נקבעות מראש ולפי הזמינות האפשרית

אשמח לשוחח אתכם בצ'אט ! אולם....

האבינ ןונ יסינ םוקנמלא תס .תילא גניסיפידא ררוטקסנוק ,טמא טיס רולוד םוספיא םרול וגואא

תרצו להתכתב עם נועה ?תוכלו לקבל הדרכה והנחייה אישית עבור ילדכם

אשמח להתכתב אתכם ! אולם....

אפשרות זו פתוחה רק לחברי אחת התוכניות

תרצו להתכתב עם נועה ולקבל הדרכה ותמיכה אישית עבור התקדמות ילדכם?